Zoeken

Hoe bescherm ik mijn personeel? (Covid-19)

terug naar overzicht
Informatie

Gaan preventiemaatregelen en privacy samen?

In crisissituaties moet je als onderneming vaak op heel korte tijd extra maatregelen nemen om je personeel zo goed mogelijk te beschermen. Bij de COVID-19 pandemie kunnen ondernemingen bijvoorbeeld vragen dat werknemers hun temperatuur laten nemen vooraleer ze naar hun werkpost gaan. Of zieke werknemers kunnen gevraagd worden om zich te laten testen vooraleer ze terug aan de slag gaan. Maar van zodra dergelijke maatregelen samengaan met het verwerken van persoonsgegevens, dan moet je als onderneming ook de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) opvolgen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) geeft mee dat gezondheidspreventie en recht op privéleven niet tegenstrijdig zijn, maar je moet er wel voor zorgen dat de richtlijnen op alle vlakken worden gerespecteerd. Zo krijg je zowel een goede levenshygiëne als een goede gegevenshygiëne.

De Gegevensautoriteit heeft een aantal veelgestelde vragen opgelijst:

  • Mag een onderneming systematisch de lichaamstemperatuur van werknemers en/of bezoekers laten meten? De GBA ziet de loutere opname van de lichaamstemperatuur niet als een verwerking van persoonsgegevens. Als je dit dus niet combineert met bijkomende registratie of verwerking van persoonsgegevens, dan is de AVG niet van toepassing. In het algemeen geldt hier dat je als werkgever geen maatregelen mag nemen die het bestaande arbeidsrechtelijk regelgevend kader of instructies van bevoegde overheden te buiten gaan.
  • Mag een onderneming werknemers verplichten om een medische vragenlijst of een vragenlijst over recente reizen in te vullen? Neen, je kan werknemers niet verplichten om zo'n lijsten in te vullen. Je kan ze uiteraard wel stimuleren om spontaan te melden of ze symptomen vertonen of onlangs in een risicogebied zijn geweest.
  • Mag een onderneming de namen van besmette werknemers bekendmaken om verdere verspreiding van een virus te voorkomen? Neen, op grond van het vertrouwelijkheidsbeginsel en het beginsel van de minimale gegevensverwerking mag je niet zomaar de namen van de betrokken personen in je onderneming bekendmaken. Maar met het oog op de preventie van verdere verspreiding mag je wel andere werknemers op de hoogte brengen van een besmetting zonder vermelding van de identiteit. Je mag de naam van de besmette persoon wel communiceren aan de arbeidsgeneesheer of de bevoegde overheidsdiensten.

Voor meer informatie of andere specifieke vragen kan je terecht bij de Gegevensautoriteit.

Bron: Gegevensbeschermingsautoriteit

Gerelateerde artikels

Deze website gebruikt cookies.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst. Ik accepteer deze cookies of ik weiger deze cookies of eerst even het cookiebeleid bekijken.