Zoeken

Coronavirus: verlenging en uitbreiding van het vaccinatieverlof

De bestaande regeling inzake vaccinatieverlof wordt verlengd tot 30 juni 2022 en deze regeling wordt eveneens uitgebreid tot het begeleiden van minderjarige kinderen met wie de werknemer samenwoont, meerderjarige gehandicapte kinderen van de werknemer of personen over wie de werknemer het voogdijschap heeft, naar het vaccinatiecentrum.

Gelet op de mogelijkheid tot vaccinatie van minderjarige kinderen en de toediening van de boostervaccins werd in eerste instantie beslist om het recht voor werknemers om met behoud van loon afwezig te zijn van het werk om zich te laten vaccineren, te verlengen tot 30 juni 2022 alsook om dit recht tot die datum uit te breiden tot de situatie van begeleiding van een minderjarig kind, met wie de werknemer samenwoont, naar het vaccinatiecentrum.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van het vaccinatieverlof is beperkt tot werkgevers en werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Dus ook bvb. jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten en het contractueel personeel van de openbare sector vallen onder deze regeling. 

2. Recht op betaalde afwezigheid op het werk

Het vaccinatieverlof wordt in de wet als een vorm van klein verlet beschouwd.

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van zijn normaal loon, met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Daarnaast heeft de werknemer heeft dit recht ook om:

 • een minderjarig kind, dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.
 • een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om die persoon tegen het COVID-19-coronavirus te laten vaccineren.
 •  

Volgende aandachtspunten zijn hierbij van belang:

 • Wat betreft de tijd die nodig is voor de vaccinatie, wordt niet alleen de tijd voor het toedienen van de vaccinatie beoogd, maar ook de verplaatsingstijd van de werknemer die nodig is om zich van zijn woonplaats of werkplaats tot aan het vaccinatiecentrum te verplaatsen en terug te keren naar de woonplaats of werkplaats, indien mogelijk.
 • Indien van toepassing, wordt het recht op vaccinatieverlof toegekend voor elke vereiste injectie.
 • De werkgever moet enkel het normale loon betalen voor de volledige afwezigheidsduur van de werknemer (inclusief de nodige verplaatsingen tot aan het vaccinatiecentrum en terug). Hij moet geen bijkomende verplaatsingskosten betalen voor de afstand die de werknemer moet afleggen tussen zijn woonplaats of werkplaats en het vaccinatiecentrum en omgekeerd.
 • Voor de berekening van het normale loon, wordt verwezen naar het feestdagenloon. Dat betekent dus dat het loon voor de uren van afwezigheid wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.
 • Specifiek voor het recht op vaccinatieverlof voor de begeleiding van een minderjarig kind naar het vaccinatiecentrum:
  • Dit recht op klein verlet geldt voor elk minderjarig kind dat bij de werknemer inwoont. Het kan dus ook gaan om een inwonend adoptiekind of pleegkind of om een inwonend kind dat onder de wettelijke voogdij van de werknemer werd geplaatst.
  • Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan dit recht voor éénzelfde periode slechts door één van hen worden uitgeoefend. 
 • Specifiek voor het recht op vaccinatieverlof voor de begeleiding van een een meerderjarige persoon met een handicap of onder voogdij: 
  • Het recht op klein verlet kan echter uitsluitend worden uitgeoefend door één van de ouders of door één van de voogden. Het moet dus wel degelijk gaan om een meerderjarig gehandicapt kind van de werknemer of een meerderjarig persoon over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent. 

Hier het volledig artikel.

Bron: Group S

Deze website gebruikt cookies.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst. Ik accepteer deze cookies of ik weiger deze cookies of eerst even het cookiebeleid bekijken.