Zoeken

Hoe bescherm ik mijn personeel? (Covid-19)

terug naar overzicht
Informatie - Inspiratie

Wat moet en kan je doen als werkgever als je medewerkers op reis gaan?

Het openen van de binnengrenzen van de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk maakt reizen opnieuw mogelijk. Veel medewerkers vertrekken met vakantie naar het buitenland. Wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Zorg vooreerst dat er een duidelijke, open communicatie is tussen werkgever en medewerker.

Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, werkt de FOD buitenlandse zaken met gekleurde risicogebieden (rode zone: hoog risico, oranje zone: matig verhoogd risico en groen zone: laag risico - zie website ). 

Voor vertrek

 • Je kan de medewerker niet verplichten om zijn geplande reisbestemming(en) door te geven. Dit kan natuurlijk wel op vrijwillige basis besproken worden.
 • Evenmin kan je de medewerker verbieden om naar een gevarenzone te vertrekken.

Bij terugkeer

Verplichte inlichtingen?

 • Ook bij terugkeer kan je de medewerker in principe niet opleggen hem in te lichten over zijn reisbestemming. Anderzijds heeft de werkgever op grond van de welzijnswetgeving de verplichting om de risico’s ingevolge het coronavirus te analyseren en om de nodige maatregelen te nemen. Minstens kan je de medewerkers aansporen om hem spontaan in te lichten wanneer zij terugkeren naar België vanuit een rode of oranje zone.
 • Indien de medewerker in quarantaine is geplaatst (bv. omwille van terugkeer uit een rode zone), dan moet hij jou hiervan in ieder geval wel onmiddellijk inlichten en, indien gevraagd, een medisch attest of quarantainegetuigschrift bezorgen.

Verplichte test en medisch attest?

 • Je kan de medewerker niet verplichten om een COVID-test te ondergaan, noch om een medisch attest af te leveren dat de betrokken medewerker arbeidsgeschikt is.
 • De toegang tot de werkvloer kan dus niet zomaar geweigerd worden aan een medewerker die terugkeert uit een groene of een oranje zone.

Verplichte quarantaine?

 • Je kan de medewerker niet verplichten om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit een groene of oranje zone tenzij de medewerker over een quarantaine attest beschikt. Je kan wel onderling de nodige afspraken maken omtrent telewerk, in zoverre dit mogelijk zou zijn.
 • Indien de medewerker terugkeert uit een rode zone, dan kan je gedurende 14 dagen na de reis wel de toegang tot de werkvloer weigeren aangezien de overheid in dit geval een verplichte quarantaine oplegt.

Temperatuurmeting?

 • Gezien er momenteel nog geen wettelijke regeling bestaat die temperatuurmetingen toelaat, kan je als werkgever niet zomaar overgaan tot het meten van de temperatuur van de vakantiegangers.
 • Volgens de FOD WASO zou dit in bepaalde omstandigheden toch mogelijk zijn voor zover de beslissing tot invoering en de voorwaarden worden opgenomen in het arbeidsreglement . De Gegevensbeschermingsautoriteit nam echter een strikt standpunt in, dat het meten van lichaamstemperaturen heel erg moeilijk maakt.

Vermoeden van verhoogd risico bij terugkeer uit groene of oranje zone?

 • Als werkgever heb je een algemene ‘duty of care’ die jou verplicht de nodige maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn van alle medewerkers.
 • Je kan bijgevolg in samenspraak met de interne en externe preventiediensten en het CPBW een preventieplan opstellen met maatregelen voor medewerkers die terugkomen uit een gebied met een verhoogd risico zoals een oranje zone. Hierin kan bijvoorbeeld voorzien worden dat telewerk zal worden toegepast en medewerkers wordt gevraagd een test af te nemen. Transparante communicatie over deze regels is belangrijk.

Tijdelijke werkloosheid of gewaarborgd loon?

 • Indien telewerk niet mogelijk is, heeft de medewerker recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien hij/zij door de Coronamaatregelen langer wegblijft van het werk dan de geplande vakantieperiode.
 • Echter, de medewerker kan geen beroep doen op overmacht (lees: geen recht op werkloosheidsuitkeringen) indien men een fout heeft begaan. Zo heeft de medewerker die is afgereisd naar een bepaald gebied terwijl dat werd verboden door de overheid op het ogenblik van zijn vertrek en hij als gevolg hiervan in quarantaine moet na terugkeer, uiteraard geen recht op tijdelijke werkloosheid. De beoordeling of de medewerker foutief (= schending van een verbod) heeft gehandeld, dient te worden gemaakt op het ogenblik van zijn vertrek. De medewerker is op dat moment zelfs onwettig afwezig in principe.
 • De medewerker heeft recht op gewaarborgd loon gedurende 30 dagen indien hij of zij arbeidsongeschikt is omwille van een besmetting met het coronavirus (medisch attest).

Terugbetaling testen?

 • Bij terugkeer uit oranje of rode zone, worden testen terugbetaald door RIZIV, indien voorgeschreven door een geneesheer.

Voor de volledigheid vind je hier ook nog eens het Passenger Locater Form, die elke persoon moet invullen bij elke reis vanuit het buitenland naar België, ongeacht het reismiddel, voorafgaand aan de terugreis. Zowel voor professionele als vrijetijdsreizen. 

Deze website gebruikt cookies.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst. Ik accepteer deze cookies of ik weiger deze cookies of eerst even het cookiebeleid bekijken.