Zoeken

Hoe bescherm ik mijn personeel? (Covid-19)

terug naar overzicht
Informatie

Lange wachtlijst bij psychologen? Medewerkers kunnen ook de externe dienst van hun werkgever raadplegen

De crisis begint ook mentaal een zware tol te eisen. Getuige daarvan zijn de lange wachtlijsten waar veel psychologen de laatste tijd mee te maken krijgen. Wie psychosociale ondersteuning nodig heeft, kan echter ook beroep doen op de preventieadviseur psychosociale aspecten (PA-Psy) van de externe dienst van z’n werkgever. Attentia ziet de vraag naar ondersteuning wel toenemen, maar nog te weinig mensen beseffen dat dit een snel en laagdrempelig kanaal is om hulp te zoeken. Aan werkgevers om nog  proactiever in te zetten op het aanbieden van gesprekken met de PA-Psy. 

Psychologen worden overspoeld door aanvragen van patiënten en kunnen de drukte niet meer aan, zo verkondigde Koen Lowet, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, recent in de media. Slecht nieuws voor iedereen die ondersteuning nodig heeft, want psychologische hulp mag zeker niet worden uitgesteld. Door niet op tijd in te grijpen, kunnen problemen groter worden en dreigen heel wat mensen op termijn uit te vallen. Daarom is het voor bedrijven belangrijk dat ze hun medewerkers stimuleren om tijdig de externe dienst te consulteren. 

 

Geen wachtlijsten 

Attentia merkt wel dat de vraag naar hulp de laatste weken en maanden begint te stijgen, maar van wachtlijsten is zeker nog geen sprake. Voor veel mensen is de PA-Psy wellicht de snelste manier om de juiste ondersteuning te krijgen. “In eerste instantie gaan we de medewerker laten ventileren en proberen we de oorzaak van het probleem te herkennen. Daarna zoeken we binnen ons expertisegebied en samen met de medewerker naar mogelijke oplossingen”, zegt Evelien Buseyne, Manager psychosociaal welzijn bij Attentia.  

“We gaan eerst kijken hoe we de medewerker in kwestie kunnen helpen met tips & tricks om zijn welzijn te verhogen. Als de oorzaak van de medewerker zijn probleem werk gerelateerd is gaan we met hem kijken of we de brug kunnen slaan met zijn werkgever of leidinggevende door bijvoorbeeld gesprekken aan te gaan. Belangrijk is dat dit gesprek steeds confidentieel is en we zonder akkoord van de medewerker ook geen stappen ondernemen naar zijn werkgever. Als blijkt dat een medewerker therapeutische begeleiding nodig heeft, dan kan de PA-Psy ook helpen om de lange wachtlijsten die er zijn toch proberen te omzeilen. Veel psychologen zijn fel bevraagd, maar wij beschikken over een netwerk van experten waarmee we mensen sneller kunnen helpen. Hierdoor proberen we ook te vermijden dat medewerkers op een wachtlijst van maanden terecht komen en ze snel bij een geschikte psycholoog met de juiste expertise terechtkunnen.” 

 

Onbekend is onbemind 

Ieder bedrijf is aangesloten bij een externe dienst en heeft dus toegang tot deze dienstverlening. Het is voor een medewerker zelfs niet nodig om hiervoor de werkgever te verwittigen en een gesprek en wat er verteld wordt is steeds vertrouwelijk. Medewerkers kunnen rechtstreeks met de preventieadviseur contact opnemen en facturen worden in het belang van de confidentialiteit volledig anoniem behandeld. De raadpleging is bovendien kosteloos voor de medewerker en het is ook wettelijk voorzien dat dit tijdens de werkuren mag gebeuren. Toch weten veel medewerkers nog niet dat ze langs deze weg hulp kunnen inschakelen. 

 

“Mensen zoeken voor psychosociale problemen eerder een oplossing in de privésfeer en linken dit niet meteen aan hun werkgever. Daarom is het belangrijk dat bedrijven hier nog meer proactief op inzetten en over communiceren. Bijvoorbeeld door de boodschap via intranet te delen. En door leidinggevenden in te lichten, zodat zij hun teamleden kunnen doorsturen wanneer ze signalen van onwelzijn opvangen”
zegt Evelien Buseyne, manager psychosociaal welzijn bij Attentia.

 

Preventief en proactief 

Het taboe rond het inschakelen van psychologische hulp is gelukkig stilaan doorbroken, maar ook op de werkvloer moet er voldoende openheid over bestaan. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van zitdagen waarop mensen vrijblijvend een slot met een preventieadviseur kunnen inboeken. Behalve de PA-Psy kan er tijdens deze momenten ook een ergonoom aanwezig zijn die advies geeft over het inrichten van de thuiswerkplek. “Op die manier bieden we proactief het gesprek aan, laten we de medewerker ventileren, en kunnen we nadien collectief de uitkomst terugkoppelen naar de werkgever. Samen met de organisatie kunnen we vervolgens de juiste maatregelen treffen.” 

Voorlopig is het einde van de crisis nog niet in zicht en werkgevers mogen de impact hiervan op hun medewerkers niet onderschatten “We beginnen de weerbots van al dat telewerk bij mensen te zien en voor bedrijven is het cruciaal dat ze op een preventieve manier met het welzijn van medewerkers omgaan. Als mensen hun motivatie verliezen of moeite hebben om te deconnecteren, mag je dat niet laten aanslepen. Enkel door proactief hulpverlening aan te bieden, kan je vermijden dat deze personen op langere termijn zullen uitvallen”, besluit Evelien Buseyne. 

Gerelateerde artikels

Deze website gebruikt cookies.

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst. Ik accepteer deze cookies of ik weiger deze cookies of eerst even het cookiebeleid bekijken.